Nordic Safari Mehamn, -Havsfiske i Barents Hav

Nordic Safari, Mehamn -Havsfiske i Barents hav

Fiskecampen Nordic Safari erjuder fantastiskt havsfiske i Barents hav och håller mycket hög standard. Den ligger på Nordkyn halvöya och naturen i området är mycket arktisk. Det är fortsättningen av den ryska tundran och det är en upplevelse att besöka campen. Fisket sker i Barents hav som är ett av de mest fiskrika i hela världen. Sportfisket här uppe är väldigt outforskat men redan på kort tid har otroliga fångster gjorts. Bland annat togs 37 st hälleflundror på samma dag av tre fiskare under hösten 2011. Tillgången på fisk är enorm och torsk, kolja, havskatt, lubb och uer är de vanligaste arterna. För dig som vill utforska fisket kan en satsning på fläckig havskatt vara intressant. På Nordkyn Halvöya finns mängder av fina sjöar med öring, röding, blink (havsvandrande röding) och fina laxälvar mod gott om mindre lax. På våren kan du kombinera skreifiske med fint pimpelfiske efter röding och öring.

Fiskecampen har följande alternativ:

  • Rorbu med mycket hög standard
  • Vandrarhem
  • Dolmöy 23 fot
  • Hansvik 18 fot

Från Umeå till Mehamn är det ca 115 mil.

Rekommenderas för: Dig som vill bo bra, uppleva ett havsfiske utöver det vanliga och kanske alternera med fjällfiske efter öring, röding, havsvandrande röding (blink) och lax.

Läs mer om havsfiske i Barents hav och Nordic Safari.

sfiske i Mehamn, Barents hav är fortfarande outforskat