Tidvattentabell

Tidvattentabell

Tidvattentabell är ett hjälpmedel för att planera ditt havsfiske i Norge. Många framgångsrika havsfiskare anvvänder tidvattentabell för att planera sitt havsfiske på en period med stor skillnad mellan ebb och flod. Tidvattenströmmarna drar med sig mat som plankton och småfisk. Detta sätter fart på jaktinstinkten även för många av de större rovfiskarna och aktiviteten i havet blir större.

Här hittar du länk till tidvattentabell.

Tidvattentabell för bättre havsfiske